ចំណេះដឹងទូទៅ

សុខ​ចិត្ត​ឈប់​ផលិតក៏​មិន​ខ្ចី​លក់​បញ្ចុះ​តម្លៃ​ដែរ
សុខ​ចិត្ត​ឈប់​ផលិតក៏​មិន​ខ្ចី​លក់​បញ្ចុះ​តម្លៃ​ដែរ
1 ខែមុន
ក្រុមហ៊ុន Apple នឹង​បញ្ឈប់​ការ​ផលិត​ iPhone X ជំនាន់​ទី​មួយ​ជា​ជាង​ការ​បញ្ចុះ​តម្លៃ​លក់​ទាប​ជាង​ ៩៩៩ ដុល្លារ​ ​​​បន្ទាប់​ពី​ iPhone X ជំនាន់​ទី​ពីរ​បង្ហាញ​ខ្លួន​នៅ​អំឡុង​ចុង​ឆ្នាំ​នេះ។ នេះ​បើ​យោងតាម​ការ​​វិភាគ​ភ្នែក​ទិព្វ​ Ming Chi-Kuo។

ពាណិជ្ជកម្ម

អត្ថបទថ្មីៗ

អត្ថបទពេញនិយម