សុខភាព

ប្រកាសអាសន្នស្រីៗដែលចង់ស្អាត!! វះកាត់កែសម្ភស្ស ធ្វើខុសជិវិតផ្លាស់ប្តូរ
ប្រកាសអាសន្នស្រីៗដែលចង់ស្អាត!! វះកាត់កែសម្ភស្ស ធ្វើខុសជិវិតផ្លាស់ប្តូរ
9 ខែមុន
ប្រកាសអាសន្នស្រីៗដែលចង់ស្អាត!! វះកាត់កែសម្ភស្ស ធ្វើខុសជិវិតផ្លាស់ប្តូរភាពស្រស់ស្អាតជាមួយនិងសុភាពនារីជារបស់គូនិងគ្នា មិនមាននរណាម្នាក់កើតមកដែមិនចង់ស្អាតនោះទេ តែពេខ្លះ អ្វីដែលបានមកពីកំណើតមិនបានដូចអ្វីដែលចង់បាន។
ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ បេ Hepatitis B
ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ បេ Hepatitis B
9 ខែមុន
៙ Cambodian Healthcare Services (សេវាថែទាំសុខភាពកម្ពុជា)
អ្នកដែលចូលចិត្តញាំ Sushi ប្រហែលជាត្រូវដឹងរឿងមួយនេះ
អ្នកដែលចូលចិត្តញាំ Sushi ប្រហែលជាត្រូវដឹងរឿងមួយនេះ
10 ខែមុន
វេជ្ជបណ្ឌិត បានសរសេរក្នុងទស្សនាវដ្តីនៃចក្រភពអង់គ្លេស បាននិយាយថា ស៊ូសី ដែលនាំពីភាគខាងកើតគឺត្រូវបាន ភ្ជាប់មកជាមួយ ប៉ារ៉ាស៊ីតដែរបង្ករោគ។បុរសវ័យចំណាស់អាយុ ៣២ឆ្នាំ នៅក្នុងក្រុង លីសបុណ ដែលត្រូវបានរកឃើញមានប៉ារ៉ាសុីតនៅ ស្រទាប់ពោះវៀន(Gut Lining)របស់គាត់ ។

ពាណិជ្ជកម្ម

អត្ថបទថ្មីៗ

អត្ថបទពេញនិយម